WYNIKI NABORU NA STANOWISKO –  Radca Prawny

 HR.1100.08.2024

Wybrany kandydat: Tomasz Śnioch.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Główny specjalista ds. Artificial Intelligence

 HR.1100.07.2024

Konkurs został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO –  Specjalista Frezer maszyn CNC

 HR.1100.04.2024

Wybrani kandydaci: Michał Prokop, Mariusz Jaroszek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowiska pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO –  Specjalista w pionie wsparcia

 HR.1100.02.2024

Wybrany kandydat: Ewa Wasiak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO –  Tokarz maszyn CNC

 HR.1100.03.2024

Wybór nierozstrzygnięty z powodu braku kandydatów z odpowiednimi kompetencjami.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO –  Frezer maszyn konwencjonalnych

 HR.1100.05.2024

Wybór nierozstrzygnięty z powodu braku kandydatów z odpowiednimi kompetencjami.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Szlifierz maszyn konwencjonalnych

 HR.1100.06.2024

Wybór nierozstrzygnięty z powodu braku kandydatów z odpowiednimi kompetencjami.

 

 WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Kierownik Laboratorium Pierwszych Uruchomień

 HR.1100.01.2024

Wybrany kandydat: Michał Roda

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Technik elektronik

 HR.1100.16.2023

Wybrany kandydat: Mariusz Szczepański 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Frezer

 HR.1100.04.2023

Wybrany kandydat: Damian Krakowiak, Piotr Krawczykowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Tokarz

 HR.1100.02.2023

Wybrany kandydat: Damian Kowalczyk, Andrzej Maciąg

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Główny specjalista ds. efektywności energetycznej

 HR.1100.15.2023

Wybrany kandydat: Krzysztof Czaban

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Radca Prawny

 HR.1100.14.2023

Wybrana kandydatka: Agnieszka Łozińska-Piekarska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Główny specjalista ds. pozyskiwania dotacji, funduszy unijnych oraz budowy strategii organizacji

 HR.1100.12.2023

Wybrany kandydat: Piotr Zacharski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO –  Młodszy specjalista programista

HR.1100.10.2023

Wybrany kandydat: Sebastian Stanisławek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista ds. zamówień publicznych i spraw prawnych

HR.1100.08.2023 

Wybrany kandydat: Damian Walachnia

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO –  Specjalista w Departamencie Wsparcia Badań / Asystentka Dyrektora

HR.1100.6.2023

Wybrana kandydatka: Małgorzata Rąbkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO –   Technolog w pionie wsparcia

HR.1100.1.2023

Wybrany kandydat: Marcin Pawlik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Inżynier ds. kontroli jakości

HR.1100.28.2022

Wybrany kandydat: Łukasz Glista

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Departamencie Wsparcia Badań

HR.1100.30.2022

Wybrana kandydatka: Barbara Bilska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy specjalista w Centrum Inżynierii Powierzchni

HR.1100.21.2022 

Wybór nierozstrzygnięty z powodu braku kandydatów z odpowiednimi kompetencjami.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami

HR.1100.32.2022 

Wybrany kandydat: Thanh Hai Nguyen 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Główny specjalista w Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami

HR.1100.32.2022 

Wybrana kandydatka: Larysa Lukianova

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Główny specjalista w Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami

HR.1100.31.2022 

Wybrany kandydat: Andrzej Jasiński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Główny specjalista w Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami

HR.1100.31.2022 

Wybrany kandydat: Paweł Szczepanik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Główny specjalista w Grupie Badawczej Optomechatroniki

HR.1100.33.2022 

Wybrany kandydat: Andrzej Burghardt

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista techniczny – operator maszyn introligatorskich w pionie wsparcia

HR.1100.29.2022 

Wybrany kandydat: Zbigniew Frank

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Starszy Specjalista w Centrum Tribologii

HR.1100.14.2022 

Wybrany kandydat:  dr hab. inż. Daniel Pieniak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista ds. komercjalizacji

HR.1100.27.2022 

Wybrana kandydatka:  Katarzyna Stawarz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy specjalista w Grupie Badawczej Technologii Proekologicznych

HR.1100.24.2022 

Wybrana kandydatka:  Anna Dominika Łuczak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Frezer maszyn CNC

HR.1100.17.2022 

Wybrany kandydat:  Grzegorz Węgliński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Frezer maszyn konwencjonalnych

HR.1100.23.2021 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Nie wyłoniono kandydata na ww. stanowisko.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy specjalista w Grupie Badawczej Optomechatroniki

HR.1100.25.2022

Wybrany kandydat:  Marcin Powroźnik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Pracownik Obsługi (utrzymania czystości)

HR.1100.22.2022

Wybrana kandydatka: Małgorzata Sznyrowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO -  Dyrektor Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji

Nr HR.1100.15.2021

Wybrana kandydatka: Dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista ds. zastosowań informatyki w badaniach i edukacji dorosłych

HR.1100.11.2022

Wybrana kandydatka: Olga Pawłowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista ds. projektów edukacyjnych

HR.1100.10.2022

Wybrany kandydat:  Michał Ślusarczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Centrum Tribologii

Nr HR.1100.20.2021

Wybrana kandydatka:  Martyna Roszowska - Jarosz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista tokarz maszyn konwencjonalnych

Nr HR.1100.4.2022

Wybrany kandydat:  Ireneusz Kieszkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Technolog w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.3.2022

Wybrany kandydat:  Bartłomiej Chachaj

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista ds zamówień publicznych

Nr HR.1100.2.2022

Wybrana kandydatka: Elżbieta Śródkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy specjalista w Grupie Badawczej Technologii Proekologicznych

Nr HR.1100.25.2021

Wybrany kandydat:  Paweł Radulski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista frezer maszyn CNC w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.17.2021

Wybrany kandydat: Jakub Krawczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Grupie Badawczej Konstrukcji Prototypów

Nr HR.1100.5.2022

Wybrany kandydat: Eugeniusz Matras

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista tokarz maszyn CNC

Nr HR.1100.30.2021

Wybrany kandydat: Nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Nie wyłoniono kandydata na ww. stanowisko.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Inżynier ds. kontroli jakości

Nr HR.1100.31.2021

Wybrany kandydat: Nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Nie wyłoniono kandydata na ww. stanowisko.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista w Centrum Inżynierii Powierzchni

Nr HR.1100.1.2022

Wybrani kandydaci: Jan Przybylski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Inżynier elektronik w Grupie Badawczej Systemów Sterowania

Nr HR.1100.32.2021

Wybrani kandydaci: Sylwester Jabłoński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Portier/dozorca

Nr HR.1100.29.2021

Wybrani kandydaci: Piotr Chrobotowicz, Piotr Piotrowski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista w Departamencie Wsparcia Badań

Nr HR.1100.27.2021

Wybrana kandydatka: Marta Żak-Stępniewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista konstruktor w Grupie Badawczej Konstrukcji Prototypów

Nr HR.1100.18.2021

Wybrani kandydaci: Stanisław Kozioł zamieszkały w Radomiu, Jarosław Wulczyński zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Inżynier energoelektronik w Grupie Badawczej Systemów Sterowania

Nr HR.1100.28.2021

Wybrany kandydat: Andrzej Gospodarczyk zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami

Nr HR.1100.26.2021

Wybrany kandydat:  dr inż. Krzysztof Symela

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Dyrektor Centrum Inżynierii Powierzchni

Nr HR.1100.22.2021

Wybrany kandydat: prof. dr hab. inż. Jerzy Smolik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Dyrektor Centrum Tribologii

Nr HR.1100.19.2021

Wybrany kandydat: dr hab. inż. Waldemar Tuszyński

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista ds. HR i prawa pracy

Nr HR.1100.11.2021

Wybrana kandydatka: Karolina Sznyrowska-Musiał, zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Ślusarz/spawacz w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.14.2021

Wybrany kandydat: Tomasz Kacprzak, zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Grupy Badawczej Zarządzania Innowacjami

Nr HR.1100.13.2021

Wybrany kandydat: Nabór nie został rozstrzygnięty

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Brak kandydatów spełniających minimalne wymagania zawarte w ogłoszeniu

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista ds. BHP w pionie wsparcia

Nr HR.1100.10.2021

Wybrany kandydat: Dariusz Gajewski zamieszkały w Odrzywole

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Młodszy Specjalista w pionie wsparcia

Nr HR.1100.12.2021

Wybrany kandydat: Paulina Mizerska zamieszkała w Radomiu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO: Specjalista frezer maszyn CNC w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.8.2021

Wybrani kandydaci:  Patryk Spławiec zamieszkały w Radomiu, Michał Mosionek zamieszkały w Jastrzębia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydaci w największym stopniu spełnili oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Ślusarz/spawacz w Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.9.2021

Wybrany kandydat: Dawid Flisiński zamieszkały w Pionkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Pracownik obsługi (utrzymania czystości) w Dziale Organizacji, Sekcja Administracja

Nr HR.1100.6.2021

Wybrana kandydatka: Ilona Przedwój zamieszkała w Trablicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Pracownik obsługi (utrzymania czystości) w Dziale Organizacji, Sekcja Administracja

Nr HR.1100.6.2021

Wybrana kandydatka: Jolanta Matysiak zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy specjalista Frezer CNC w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.3.2020

Wybrany kandydat: Tomasz Przysucha zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Technolog-programista CNC w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.1.2021

Wybrany kandydat: Michał Roda zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy Specjalista w Zakładzie Tribologii

Nr HR.1100.5.2020

Wybrany kandydat: Maciej Sławomir Łuszcz zamieszkały w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zakładzie Automatyki i Systemów Sterowania

Nr HR.1100.2.2021

Wybrana kandydatka: Marta Żurek-Mortka zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy specjalista Frezer CNC w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.3.2021

Wybrany kandydat: Mateusz Sałek zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Centrum Zarządzania Projektami

Nr HR.1100.9.2020

Wybrana kandydatka: Urszula Wnuk zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Kierownik w Zakładzie Pierwszych Uruchomień

Nr HR.1100.7.2020

Wybrany kandydat: Tomasz Ryba zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista konstruktor w Zakładzie Konstrukcji Prototypów

Nr HR.1100.6.2020

Wybrany kandydat: Andrzej Zacharski zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zakładzie Innowacji Organizacyjnych i Analiz Systemowych

Nr HR.1100.1.2020

Wybrany kandydat: Rafał Czupryn zamieszkały w Poznaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Młodszy Specjalista Mechatronik w Zakładzie Optomechatroniki

Nr HR.1100.4.2020

Wybrany kandydat: Eliasz Piwoński zamieszkały w Wielogórze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zespole Biotechnologii Przemysłowych

Nr HR.1100.2.2020

Wybrany kandydat: Marek Swat zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista – Menedżer produktu (branża metalowa)

Nr NP.1100.10.2020

Wybrany kandydat: Artur Lalewicz zamieszkały w Jedlińsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Mł. Specjalista w Zakładzie Optomechatroniki

Nr NP.1100.12.2020

Wybrana kandydatka:  Berenika Gawęda zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zakładzie Optomechatroniki

Nr NP.1100.8.2020

Wybrany kandydat: Tomasz Bombiński zamieszkały Maków Nowy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista w Zespole Biotechnologii Przemysłowych

Nr NP.1100.9.2020

Wybrany kandydat: Bogusław Woźniak zamieszkały w Łodzi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – Specjalista -Konstruktor

Nr NP.1100.7.2020

Wybrany kandydat: Tomasz Domagała zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - Ślusarz - Operator Elektroerozyjnych Maszyn CNC 

Nr NP.1100.2.2020 

Wybrany kandydat: Piotr Łudczak zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - SPECJALISTA DS. BADAŃ EDUKACJI ZAWODOWEJ I WSPÓŁPRACY Z RYNKIEM PRACY

Nr NP.1100.4.2020

Wybrany kandydat: Andrzej Stępnikowski zamieszkały w Radomiu

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - TECHNOLOG W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM

Nr NP.1100.6.2019

Wybrany kandydat: Mariusz Zalewski zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - PROGRAMISTA CNC - TOKARZ

Nr NP.1100.7.2019

Wybrany kandydat: Damian Zagrodnik zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Wybrany kandydat: Mariusz Ostrowski zamieszkały w Klwatce Królewskiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

 WYNIKI NABORU NA STANOWISKO - OPERATOR PROGRAMISTA CNC-FREZER

Nr NP.1100.4.2019

Wybrany kandydat: Karol Łochowski zamieszkały w Antoniówce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Wybrany kandydat: Karol Skowroński zamieszkały w Ślepowronie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.