System zarządzania, akredytowane laboratoria

 

 

Instytut opiera swoje działania na polityce najwyższej jakości świadczonych usług. Uzyskane certyfikaty potwierdzają wysoki poziom i profesjonalizm pracy pracowników naukowych oraz laboratoriów.

 

System zarządzania jakością

Wysoka jakość działań Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji jest zapewniona dzięki wdrożeniu w 1999 roku Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

System zarządzania swoim zakresem obejmuje:

1) projektowanie i wytwarzanie aparatury badawczej, 
    urządzeń mechatronicznych, kompozytów 
    regeneracyjnych, środków smarowych i cieczy
    technologicznych;
2) wytwarzanie powłok metodą łukowo-próżniową;
3) usługi proinnowacyjne;
4) działalność wydawniczą i poligraficzną;
5) świadczenie usług jako podmiot zewnętrznego zapewnienia jakości kwalifikacji rynkowych.

Data ważności certyfikatu: 16.12.2025 r.
System jest certyfikowany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

 

Akredytacja laboratoriów badawczych

W strukturze  Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji funkcjonują 3 laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN–EN ISO/lEC 17025:2018:

ab 891

Laboratorium Badań Tribologicznych

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego 
nr AB 891

Akredytacja od: 12.03.2008 r.
Cykl akredytacji od 29.02.2020 r. do 11.03.2024 r.
Dziedzina/przedmiot badań:

  • Badania mechaniczne olejów smarowych
cert

Akredytowana działalność LT jest określona w Zakresie Akredytacji nr AB 891 

 

Kontakt:
Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji 
Laboratorium Badań Tribologicznych
Kierownik: 
dr inż. Waldemar Tuszyński
tel. + 48 364 92 38,
e-mail: tribologia@itee.lukasiewicz.gov.pl

   
 
ab 1476

Laboratorium Systemów Sterowania

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego 
nr AB 1476

 

Akredytacja od: 14.01.2014 r.
Cykl akredytacji od od 14.12.2021 r. do 13.01.2026 r.
Dziedzina/przedmiot badań:

  • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
  • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
ab 1476 certyfikat

Akredytowana działalność LS jest określona w Zakresie Akredytacji nr AB 1476

 

Kontakt:
Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji 
Laboratorium Systemów Sterowania
Kierownik:
dr inż. Andrzej Majcher
tel. + 48 364 93 54, 
e-mail: lab.emc@itee.lukasiewicz.gov.pl

   
ab 1496

Laboratorium Technologii Proekologicznych

Certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego 
nr AB 1496

 

Akredytacja od: 07.03.2014 r.
Cykl akredytacji od 15.02.2022 r. do 06.03.2026  r.
Dziedzina/przedmiot badań:

  • Badania chemiczne wyrobów chemicznych
  • Badania właściwości fizycznych paliw ciekłych
ab 1476 certyfikat

Akredytowana działalność LTP jest określona w Zakresie Akredytacji nr: AB 1496

 

Kontakt:
Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji 
Laboratorium Technologii Proekologicznych
Kierownik: 
dr hab. inż. Jarosław Molenda
tel. + 48 364 92 89, 
e-mail: tech-proekologiczne@itee.lukasiewicz.gov.pl