Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)


 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY (REKRUTACJA) 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W RAMACH PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 


 KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z zawarciem umowy / porozumienia 


 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do formularza kontaktowego dla osób fizycznych zgłaszających zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji


 KLAUZULA INFORMACYJNA O PROWADZENIU MONITORINGU WIZYJNEGO


KLAUZULA INFORMACYJNA do formularza zgłoszenia wyników badań lub prac w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji


 Klauzula informacyjna w stopce w emaila pracownika Instytutu