dr Tomasz Dąbrowski

Dyrektor Instytutu

 

dr hab. inż. Andrzej Zbrowski

Zastępca dyrektora Instytutu ds. badawczych