Centrum Biogospodarki
i Ekoinnowacji


dr inż. Anna Kowalik-Klimczak
Dyrektor Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji
cbie@itee.lukasiewicz.gov.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 218
kom. 601 263 460


Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji (CBiE) posiada unikatową infrastrukturę badawczą, technologiczną i kontrolno-pomiarową, a także kadrę specjalistów oraz osiągnięcia naukowe i techniczne, umożliwiające realizację prac B+R w kooperacji z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi oraz przedsiębiorstwami przemysłowymi. CBiE realizuje prace badawczo-rozwojowe i świadczy usługi w obszarze zrównoważonej gospodarki, przede wszystkim w zakresie redukcji uciążliwości ekologicznej procesów technologicznych, ukierunkowanych na wytwarzanie bioproduktów użytkowych, zamykania i integracji obiegów wodnych z możliwością odzysku materiałów, a także wydłużania cyklu życia cieczy eksploatacyjnych.

Zakres działania CBiE:

  1. Opracowywanie systemów gospodarki obiegu zamkniętego, w tym technologii zagospodarowania surowców wtórnych i odpadów oraz zamykania obiegów wody przemysłowej.
  2. Badanie i rozwój materiałów kompozytowych, biomateriałów, biodegradowalnych materiałów eksploatacyjnych i płynów technologicznych.
  3. Opracowywanie technologii i urządzeń wspomagających proekologiczne procesy przemysłowe.
  4. Rozwój systemów technicznych do realizacji procesów biotechnologicznych, w tym wytwarzania i zagospodarowania biomasy.
  5. Rozwój procesów oczyszczania cieczy poużytkowych, w tym urządzeń i funkcjonalizowanych materiałów filtracyjnych oraz sorpcyjnych.
  6. Realizacja działalności usługowej dla sektora przemysłu i nauki, a także współpraca B+R z przemysłem.

Broszura informacyjna CBiE (wersja pdf)